เครื่องตรวจจับโลหะ มือถือ และ ระเบิด


เครื่องตรวจจับโลหะ

เครื่องตรวจจับโลหะ


          ออกแบบพิเศษสำหรับใช้ในด้านรักษาความปลอดภัย ขนาดเล็กกะทัดรัดน้ำหนักเบาพกพาได้สะดวกเมื่อตรวจพบโลหะตัว เครื่องตรวจจับโลหะ จะแจ้งเตือนด้วยหลอดไฟ LED พร้อมสัญญาณเสียง ถ้าอยู่ใกล้โลหะมากสัญญาณก็จะดังขึ้นมากตามลำดับ เหมาะสำหรับใช้งานในหลากหลายสถานที่ เช่น สนามบิน สนามกีฬา ศาล ห้องขัง หรือสถานบันเทิงอื่นๆ เป็นต้น สามารถตรวจจับได้ทั้งอาวุธมีดมีคมหรือวัตถุโลหะอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋า

คุณสมบัติ เครื่องตรวจจับโลหะ

 • ความไวสูง สแกนได้อย่างต่อเนื่อง
 • ใช้งานง่ายไม่ต้องปรับแต่งใดๆ ใส่ถ่าน 9V เปิดเครื่องใช้ได้ทันที
 • ขณะถ่านใกล้หมด หลอดไฟสีแดงจะสว่างแจ้งเตือนสถานะถ่านอ่อน
 • เมื่อตรวจพบโลหะจะแจ้งเตือนด้วยสัญญาณเสียง โดยความดังของเสียงจะขึ้นอยู่กับระยะห่างของโลหะกับเครื่องสแกน

แอพลลิเคชั่นที่นำไปใช้

 • ใช้สำหรับตรวจจับโลหะตาม สนามบิน, สถานีรถไฟ, ท่าเรือ ฯลฯ
 • ตรวจจับโลหะเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าตามสถานที่สาธารณะ ห้างสรรพสินค้า หรือชายแดน
 • ตรวจจับโลหะคุณภาพของระบบการค้าอาหารและยา
 • ตรวจจับโลหะชั้นสูง เช่น ทองคำ เครื่องเงิน เครื่องเพชร ฯลฯ

ระยะทางตรวจจับ

 • เข็มหมุดในระยะ 35 mm
 • ปืนพกในระยะ 150 mm
 • มีดยาว 6 นิ้ว ในระยะ 180 mm
 • โลหะทรงกลมรเส้นผ่านศูนย์กลาาง 20 mm ในระยะ 100 mm
 • เหรียญ ≥ 5 cm

สถานะแจ้งเตือน

 • หลอดไฟสีเขียวกระพริบ หมายถึง กำลังแสกน
 • หลอดไฟสีแดงติดพร้อมสัญญาณเสียง หมายถึง ตรจพบโลหะ
 • หลอดไฟสีแดงติด หมายถึง ถ่านอ่อน


รีวิวการใช้งาน เครื่องตรวจจับโลหะ ขนาดเล็กน้ำหนักเบาพกพาสะดวก

ควรปรับคุณภาพวีดีโอเป็น 720P HD ในการรับชม


สินค้า 1 ชุดประกอบด้วย

 • เครื่องตรวจจับโลหะ รุ่น GC-1001
 • คู่มือการใช้งาน

วิธีใช้
1. เปิดฝาหลังของ เครื่องตรวจจับโลหะ แล้วใส่ถ่าน 9V 1 ก้อน
2. เปิดสวิตช์แล้วนำไปตรวจโลหะ เมื่อสแกนพบโลหะตัวเครื่องจะส่งเสียงดังพร้อมกับหลอดไฟสีแดงสว่าง


สั่งซื้อสินค้าได้ในราคา 1,850 บาท ยังไม่รวมภาษี ฟรีค่าจัดส่งสินค้า EMS ทั่วประเทศ
ดูสินค้ารุ่นอื่นเพิ่มเติม >> เครื่องตรวจจับโลหะ
รีวิวการใช้งาน </div> <div class="king-q-view-c-list" style="display:none;" id="c74_list"> </div> <!-- END king-c-list --> </DIV> <!-- END king-q-view-main --> <div class="king-q-view-clear"> </div> <div class="king-q-view-tags"> <ul class="king-q-view-tag-list"> <li class="king-q-view-tag-item"><a href="../tag/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0" rel="tag" class="king-tag-link">เครื่องตรวจจับโลหะ</a></li> <li class="king-q-view-tag-item"><a href="../tag/metal+detector" rel="tag" class="king-tag-link">metal detector</a></li> </ul> </div> <DIV CLASS="rightview"> <DIV CLASS="kim"> <DIV CLASS="kim-avatar"> </DIV> <SPAN CLASS="meta-who"> <SPAN CLASS="meta-who-data"><span class="vcard author"><a href="../user/darnons" class="king-user-link url nickname">darnons</a></span></SPAN> <span class="meta-who-points"> <span class="meta-who-points-data">220</span><span class="meta-who-points-pad"> points</span> </span> </SPAN> </DIV> <span class="king-view-count"> <span class="king-view-count-data">95</span><span class="king-view-count-pad"> views</span> </span> <span class="meta-when"> <span class="meta-when-data"><span class="published"><span class="value-title" title="2017-01-15T05:08:29+0000"></span>Jan 15</span></span> </span> <FORM method="post" action="../74/metal-detector"> <DIV CLASS="king-q-view-buttons"> <input name="q_doflag" onclick="qa_show_waiting_after(this, false);" value="flag" title="Flag this Media as spam or inappropriate" type="submit" class="king-form-light-button king-form-light-button-flag"> <input name="q_doclose" value="close" title="Close this Media to any new Comments" type="submit" class="king-form-light-button king-form-light-button-close"> <input name="q_doanswer" id="q_doanswer" onclick="return qa_toggle_element('anew')" value="comment" title="Answer this Media" type="submit" class="king-form-light-button king-form-light-button-answer"> </DIV> <input type="hidden" name="code" value="0-1511137899-7d28c1b834e12e07e0ed88336f5448393b3befb5"> <input type="hidden" name="qa_click" value=""> </FORM> </DIV> </DIV> <!-- END king-q-view --> </div> <DIV CLASS="maincom"> <ul class="nav nav-tabs"> <li class="active"><a href="#comments" data-toggle="tab">Comments</a></li> <li><a href="#fbcomments" data-toggle="tab"><i class="fbicon"></i> Comments</a></li> </ul> <div class="tab-content"> <div class="tab-pane active" id="comments"> <div class="king-part-a-form"> <div class="king-a-form" id="anew"> <h2>Your Comment</h2> <form method="post" action="../74/metal-detector" name="a_form"> <table class="king-form-tall-table"> <tr> <td class="king-form-tall-data"> <TEXTAREA name="a_content" id="a_content" ROWS="5" COLS="40" CLASS="king-form-tall-text"></TEXTAREA> </td> </tr> <tr> <td class="king-form-tall-label"> Anti-spam verification: </td> </tr> <tr> <td class="king-form-tall-data"> <div id="qa_captcha_div_1"><div style="vertical-align:middle;" id="1273eb74a8eediv"><p><input type="text" class="king-form-tall-number" name="1273eb74a8ee" id="1273eb74a8ee" size="6" tabindex="4" autocomplete="off" /><label for="1273eb74a8ee"> <img src="../king-plugin/king-captcha/AntiBotCaptcha.php?image=1511137899" alt="Please complete the anti-spam verification" align="absbottom" /></label></p></div></div> <div class="king-form-tall-note">To avoid this verification in future, please <a href="../login">log in</a> or <a href="../register">register</a>.</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="1" class="king-form-tall-buttons"> <input onclick=" return qa_submit_answer(74, this);" value="Add Comment" title="" type="submit" class="king-form-tall-button king-form-tall-button-answer"> </td> </tr> </table> <input type="hidden" name="a_editor" value=""> <input type="hidden" name="a_doadd" value="1"> <input type="hidden" name="code" value="0-1511137899-4314c510e5c7274e1794891fed930133f9ef0050"> </form> </div> <!-- END king-a-form --> </div> <div class="king-part-a-list"> <div class="king-a-list" id="a_list"> </div> <!-- END king-a-list --> </div> </div> <div class="tab-pane " id="fbcomments"> <DIV CLASS="fbyorum"> <div class="fb-comments" data-href="http://sa-dang.com//74/metal-detector" data-numposts="14" data-width="100%" ></div> </DIV> </div> </div> </div> </DIV> </DIV> <!-- END king-main --> <input type="checkbox" id="checkbox-menu5" class="hide"> <DIV CLASS="solyan"> <div class="king-sidepanel"> <div class="king-sidebar"> Welcome to Sa-dang, where you can add videos, images and receive comments from other members of the community. </div> <ul class="king-nav-cat-list"> <li class="king-nav-cat-item king-nav-cat-all"> <a href="../" class="king-nav-cat-link king-nav-cat-selected">All categories</a> </li> <li class="king-nav-cat-item king-nav-cat-car"> <a href="../car" class="king-nav-cat-link">ยานพาหนะ</a> <span class="king-nav-cat-note">(12)</span> </li> <li class="king-nav-cat-item king-nav-cat-mobile"> <a href="../mobile" class="king-nav-cat-link">มือถือ-สื่อสาร</a> <span class="king-nav-cat-note">(2)</span> </li> <li class="king-nav-cat-item king-nav-cat-it"> <a href="../it" class="king-nav-cat-link">สินค้าไอที</a> <span class="king-nav-cat-note">(4)</span> </li> <li class="king-nav-cat-item king-nav-cat-camera"> <a href="../camera" class="king-nav-cat-link">กล้อง</a> <span class="king-nav-cat-note">(0)</span> </li> <li class="king-nav-cat-item king-nav-cat-property"> <a href="../property" class="king-nav-cat-link">อสังหาริมทรัพย์</a> <span class="king-nav-cat-note">(1)</span> </li> <li class="king-nav-cat-item king-nav-cat-decorations"> <a href="../decorations" class="king-nav-cat-link">ตกแต่งบ้าน</a> <span class="king-nav-cat-note">(0)</span> </li> <li class="king-nav-cat-item king-nav-cat-electric"> <a href="../electric" class="king-nav-cat-link">เครื่องใช้ไฟฟ้า</a> <span class="king-nav-cat-note">(2)</span> </li> <li class="king-nav-cat-item king-nav-cat-ธุรกิจและบริการ"> <a href="../%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3" class="king-nav-cat-link">ธุรกิจและบริการ</a> <span class="king-nav-cat-note">(4)</span> </li> <li class="king-nav-cat-item king-nav-cat-education"> <a href="../education" class="king-nav-cat-link">การศึกษา</a> <span class="king-nav-cat-note">(0)</span> </li> <li class="king-nav-cat-item king-nav-cat-travel"> <a href="../travel" class="king-nav-cat-link">ท่องเที่ยว</a> <span class="king-nav-cat-note">(0)</span> </li> <li class="king-nav-cat-item king-nav-cat-sport"> <a href="../sport" class="king-nav-cat-link">กีฬา</a> <span class="king-nav-cat-note">(1)</span> </li> <li class="king-nav-cat-item king-nav-cat-healthy"> <a href="../healthy" class="king-nav-cat-link">สุขภาพ-ความงาม</a> <span class="king-nav-cat-note">(4)</span> </li> <li class="king-nav-cat-item king-nav-cat-fashion"> <a href="../fashion" class="king-nav-cat-link">แฟชั่น</a> <span class="king-nav-cat-note">(0)</span> </li> <li class="king-nav-cat-item king-nav-cat-weding"> <a href="../weding" class="king-nav-cat-link">แต่งงาน</a> <span class="king-nav-cat-note">(0)</span> </li> <li class="king-nav-cat-item king-nav-cat-baby"> <a href="../baby" class="king-nav-cat-link">แม่และเด็ก</a> <span class="king-nav-cat-note">(0)</span> </li> <li class="king-nav-cat-item king-nav-cat-lifestyle"> <a href="../lifestyle" class="king-nav-cat-link">ไลฟ์สไตล์</a> <span class="king-nav-cat-note">(1)</span> </li> </ul> <div class="king-nav-cat-clear"> </div> <div class="king-footer"> <ul class="king-nav-footer-list"> <li class="king-nav-footer-item king-nav-footer-feedback"> <a href="../feedback" class="king-nav-footer-link">Send feedback</a> </li> </ul> <div class="king-nav-footer-clear"> </div> <title>
2013 © Sa-dang | All rights reserved